phenergan intramuscular dose, adderall or provigil better, can you take phenergan 25 mg while pregnant, provigil 200 mg buy online, buy original provigil online, compazine and phenergan interaction

GDPR

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

1. Udeľujete týmto súhlas spoločnosti NIPO, s.r.o. so sídlom  018 55 Tuchyňa, IČO: 36336220, zapísanej vo verejnom registri vedenom na Krajskom súde v Trenčíne, oddiel Sro, vložka 14709/R (ďalej len "Správca"), aby v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje:

 

Meno a priezvisko

Telefónne číslo

Dodacia adresa

Email

Dátum čas objednávky

Predmet kúpy

Spôsob úhrady

Spôsob doručenia

Emailová komunikácia

Servisná agenda, vykonané opravy

 

2. Meno, priezvisko, názov spoločnosti, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom vybavenia objednávky a poskytnutie služieb požadovaných klientom. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 5 rokov.

 

3. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu na info@nipo.sk alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti NIPO, s.r.o.

 

4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 

Poskytovatelia prepravných služieb: Slovenská Pošta š. p., DHL Parcel Slovensko spol. s r.o., Geis Parcel SK s.r.o., GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.,  a pod.

Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov a účtovníctva: MRP - Company spol. s r. o., PP Soft s.r.o. a Ing. Jarmila Poliaková-účtovníčka

 

6. Vezmite prosíme na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 

vziať súhlas kedykoľvek späť,

požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,

požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,

vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,

požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,

v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obráťte na nás alebo na 

Úrad na ochranu osobných údajov.